- Hide menu

Fra verkstedet på Blaker der prototypene utvikles går turen videre til veveriet der tekstilene produseres.