- Hide menu

Om Luun

“Min interesse for konstruksjon av tekstile flater og min redsel for å fryse var opphavet til Luun. Jeg liker også tanken på at det jeg gjør kan varme. Når jeg får tilbakemeldinger på at et produkt gjør en positiv forskjell i folks liv, enten det er gleden av å sette farge på tilværelsen eller at det har gitt en helsemessig effekt,  er det av stor betydning for mitt arbeid.”
– Hege Bratsberg –